Ile integrazioa

Alex kapilar zentroan zure itxura landu eta zainduko dizugu

“ Norberaren itxura garrantzi handikoa da gaur egungo sozietatean: enpresek nahiz pertsonek zorrozki zaintzen eta lantzen dute, munduari erakusten dizkioten beraien itxurak.”

Ilearen erorikoa, gizonentzat nahiz emakumeentzat estetiko arloaren barruan garrantzizko kezka bat izaten da. Badakigunez, gertakizun honek, pertsonen autoestimua eta beraien eguneroko lan-harreman eta kide-harremanetan eragina izaten duela.

Gizonezko alopezia

Alex kapilar zentroan badakigu gure bezero bakoitzaren itxuraren garrantzia, horregatik badakigu ere edukitako itxuraren falta, ile erorikoaren ondorioz.

Horregatik gure profesionalek soluzio bat aurkitzeko helburuarekin ase-erotukok zaituzte. Horrela , gaixotasuna gutxiagotu, edo, eta gaixotasunengatik galdutako itxura berreskuratzera edo hobetzera lagunduko zaituzte.

Iragana

Ile erorikoaren arazoak soluzioa bilatzeko soluzio ezberdinak erabili dira gaur egun arte:

Tupeak eta ileordezkoak izan ziren urte askoetan soluzio eskuragarri eta arrakastatsuena. Denboran zehar, hobetu dituzte ileordezkoak metodo naturalagoekin, hain zuzen ere ileorde kapilarrak deritzogunak.

Ile ordezko izena esanahi zabala daukan arren, Alex kapilar zentroan, soluzio motak hauek ezberdintzen saiatu gara, horrela begirada zabala eskaini egingo dizuegu, izen nahasketa honen ondorioz soluzio ezberdinak bereizteko.

Integrazio kapilarra

Itxura modernoa aldatzen joaten da azkar eta jendearen beharrak , aldaketa era konstantean jasaten dituzte.

Horregatik, bezeroen beharrak asetzeko, gure  jakintasuna, metodoak eta erabilerak gaur eguneratzera behartuak gaude.

“ 2. belaunaldiko Intregazio kapilar sistema”

Alex Kapilar zentroa, Vitoria-Gazteizko garrantzi handiko zentro ospetsua da.

Iragana-oraina-geroa

Sektorearen aldaezineko egoera estatu espainiarra, ideia-gabeko eta berritasun-gabeko krisialdi batean hondoratuta zegoela, aurrerapen gabeko soluzioak eta tradizionalak bakarrik eskaintzen zutela, arazo horren panazea bezala interesa esnatu zion Alex kapilar zentroari. Horrela dinamika oker horrekin bukatzeko gaur egungo benetako soluzioak aurkeztu genituen.